W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2025

Data uchwały:
2013-06-20

Numer uchwały:
XLIII/337/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia