• Uchwała nr XXXVII/355/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała nr XXXVII/356/05
 • w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r
 • Uchwała nr XXXVII/357/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do
 • wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Uchwała nr XXXVII/358/05 w sprawie nadania tytułu: "Honorowy Obywatel Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/359/05 w sprawie nadania tytułu: "Honorowy Obywatel Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/360/05 w sprawie nadania tytułu: "Honorowy Obywatel Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/361/05 w sprawie nadania tytułu: "Honorowy Obywatel Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/362/05 w sprawie nadania tytułu: " Słubiczanin Roku"
 • Uchwała nr XXXVII/363/05 w sprawie nadania tytułu: "Pionier Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/364/05 w sprawie nadania tytułu: "Ambasador Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/365/05 w sprawie nadania tytułu: "Mecenas Sportu Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/366/05 w sprawie nadania tytułu: "Mecenas Sportu Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/367/05 w sprawie nadania tytułu: "Mecenas Kultury Słubic"
 • Uchwała nr XXXVII/368/05 w sprawie nadania tytułu: "Mecenas Kultury Słubic"