W sprawie:
obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

Data uchwały:
2013-05-29

Numer uchwały:
XLII/326/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego