• Uchwała nr XXXI/308/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
  • Uchwała nr XXXI/309/05 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania nagród dla jednostki pomocniczej gminy i organizacji pozarządowej
  • Uchwała nr XXXI/310/05 w sprawie wyrażenia protestu w sprawie drukowania gazety niemieckich neonazistów przez Spółkę „Lubpress” w Zielonej Górze
  • Uchwała nr XXXI/311/05 w sprawie odrębnego obwodu głosowania
  • Uchwała nr XXXI/312/05 w sprawie odrębnego obwodu głosowania