• Uchwała nr XXI/220/04 w sprawie wyboru wariantu koncepcji programowo – przestrzennej ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice.
  • Uchwała nr XXI/221/04 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Słubice.
  • Uchwała nr XXI/222/04 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Słubice, sprzedawanymi jako lokale oraz w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy zbywaniu lokali mieszkalnych, zmienionej uchwałą nr XIII/134/03 z dnia 22 grudnia 2003r.
  • Uchwała nr XXI/223/04 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Gminy Słubice.
  • Uchwała nr XXI/224/04 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2004r.
  • Uchwała nr XXI/225/04 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słubickiego.