w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowicach do podpisania umowy