• Uchwała nr XV/141/04 w sprawie zbycia nieruchomości w formie darowizny.
  • Uchwała nr XV/142/04 w sprawie zmiany ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
  • Uchwała nr XV/143/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.
  • Uchwała nr XV/144/04 w sprawie ustalenia obowiązkowej opłaty za świadczenie w przedszkolach i żłobko – przedszkolu.
  • Uchwała nr XV/145/04 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ODRA WARTA
  • Uchwała nr XV/146/04 w sprawie uchylenia:
    - Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/87/99 z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych w Słubicach na terenie „Osiedla Leśnego”,- Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/338/02 z dnia 28 lutego 2002r w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz dróg w Słubicach na terenie Osiedla Leśnego, - Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/339/02 z dnia 28 lutego 2002r w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg w Słubicach na terenie Osiedla Leśnego.
  • Uchwała nr XV/147/04 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach.
  • Uchwała nr XV/148/04 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słubicach.