W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia

Data uchwały:
2013-02-28

Numer uchwały:
XXXVII/303/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia