W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

Data uchwały:
2013-02-28

Numer uchwały:
XXXVII/293/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia