W sprawie:
apelu o podjęcie działań przez Starostę Słubickiego w sprawie realizacji zarządzenia nr 287 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Słubice

Data uchwały:
2012-10-12

Numer uchwały:
XXXI/242/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.