W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia

Data uchwały:
2012-09-27

Numer uchwały:
XXX/237/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia