W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na podstawie umowy zamiany

Data uchwały:
2012-09-27

Numer uchwały:
XXX/235/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia