W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Kopernika 71/8

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XXVII/213/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia