W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XXVII/210/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym