W sprawie:
określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XXVII/209/201

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego