w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Słubice,
przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu oraz w sprawie udzielenia bonifikaty