W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXIV/192/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia