W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXIV/190/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia