Wykaz udzielonych ulg i pomocy publicznej w 2011r.