W sprawie:
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Słubice w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XXIII/180/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia