W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XXIII/179/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 kwietnia 2012