w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach
decyzji.