W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta Słubice dla terenu przy ul. Kościuszki.

Data uchwały:
2012-01-12

Numer uchwały:
XXI/166/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia