W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach

Data uchwały:
2011-09-22

Numer uchwały:
XV/126/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia