zmieniające Zarządzenie Burmistrza Słubic w sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego