w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach