Zarządzenie Burmistrza Słubic nr 86/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r.