w sprawie podziału wyniku finansowego netto za rok obrachunkowy 2010