W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz deklaracją wekslową

Data uchwały:
2011-02-24

Numer uchwały:
V/38/11

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia