W sprawie:
zawarcia przez Gminę Słubice (Rzeczpospolita Polska) porozumienia partnerskiego z Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika Federalna Niemiec) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –Brandenburgia ...

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
IV/28/11

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia