W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
IV/24/11

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia