Zarządzenie nr 136/2010 Burmistrza Słubic z dnia 31 sierpnia 2010r.