W sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/524/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia