W sprawie:
rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Wilczyńskiego na bezczynność Burmistrza Słubic oraz dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/522/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia