W sprawie:
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr XXIX/297/05 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
Nr LV/521/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia