W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w gruncie nr ewid. Dz. 715/21

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/520/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia