W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/519/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia