W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/518/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia