W sprawie:
wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/515/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia