W sprawie:
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data uchwały:
2010-10-08

Numer uchwały:
LV/511/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia