W sprawie:
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice w latach 2011 – 2015

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/510/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 uchwały, który wchodzi w życie w terminie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLV/436/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006