W sprawie:
zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/508/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia