W sprawie:
zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2010-10-07

Numer uchwały:
LV/505/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego