W sprawie:
rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Wilczyńskiego na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach

Data uchwały:
2010-08-26

Numer uchwały:
LIV/502/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia