W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Żeromskiego 27/5

Data uchwały:
2010-08-26

Numer uchwały:
LIV/495/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia