Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2009r.