Zarządzenie Nr 76 /2010 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słubice - Burmistrza Słubic z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice