w sprawie udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.