Zarządzenie Nr 185/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r. oraz układu wykonawczego