Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Słubic z dnia 29 stycznia 2010r.